Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430
Braće Pišteljića 1
(preko puta tvornice "Vrbas")
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net
Elektroinstalacije
Razvodni Ormari
Električni radijatori - GLAMOX
Daljinsko upravljanje grijanjem
Grijući kablovi - DEVI
Gromobrani sa ranim startovanjem - SERELI
UPS uređaji - RIELLO ITALY
RADE KONČAR - kontaktori, sklopke i releji
Kompenzacija reaktivne energije
Rezni alati - DIEWE NJEMAČKA
Krovni pokrivači - TEGOLA CANADESE
Izolacija

REFERENS LISTEI REFERENS LISTA - ELEKTROINSTALACIJE

Za sve objekte na kojima smo izveli elektroradove smo izradili i razvodne ormare za kompletne objekte.
 • MUP BRČKO – elektroinstalacije jake i slabe struje, isporuka i ugradnja rasvjete, UPS, agregata i trafostanice
 • GRANIČNI PRELAZ CRADIŠKA
 • GLAVNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE CENTRALNE BANKE BIH U BANJOJ LUCI
 • DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED-Pripremni radovi vanjska rasvjeta i gradilišni ormari sa napajanjem,TERMOELEKTRANE STANARI
 • DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED- Elektroinstalaterski radovi JAKE STRUJE I VATRODOJAVE na objektima TERMOELEKTRANE STANARI
 • IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA U OBJEKTIMA ZA POTREBE GRADILIŠTA,TERMOELEKTRANE STANARI
 • Objektat ELEKTRO RADIONICE i MAŠINSKE RADIONICE i vanjski razvod MAŠINSKE I ELEKTRO RADIONICE Termoelektrane Stanari
 • UPRAVNA ZGRADA PK RAŠKOVAC u Stanarima
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA HOTELA "KARDIAL", IZGRADNJA BAZENA NA OTVORENOM PROSTORU I OPREMANJE KUHINJE I WELLNES-a, Isporuka i ugradnja trafostanice i agregata, ZTC Banja Vrućica u Tesliću
 • IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA JAKE I SLABE STRUJE TERAPIJSKE ZGRADE, PRIZEMLJA I SUTERENA HOTELA SRBIJA u sklopu kompleksa Banja Vrućica
 • IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA u FABRICI DUVANA a.d. Banja Luka
 • SPORTSKA DVORANA LAKTAŠI Izvođenje radova elektroinstalacija, trafostanice i javne rasvjete, kao i isporuka i montaža sportske opreme
 • SPORTSKA DVORANA NOVI GRAD
 • RAIFFEISEN BANKA Banja Luka
 • RAIFFEISEN BANKA Doboj
 • KOMERCIJALNA BANKA BANJA LUKA Naručioc AD MERKUR BANJA LUKA
 • KOMERCIJALNA BANKA MRKONJIĆ GRAD
 • ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka POSLOVNICA PRNJAVOR Ulica Veljka Milankovića broj 1
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka-Proširenje, razdvajanje instalacija i rekonstrukcija razvodnih ormara za objekat C i glavnog razvodnog ormara za objekat A "
 • POSLOVNICA UNICREDIT BANKE PRNJAVOR
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka- IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA VISOKO PRIZEMLJE I AUTOŠALTER
 • Objekat sa maksimalnim obezbjeđenjem i intezivnim programom postupanja u Kazneno-popravnom zavodu Foča
 • Elektroinstalaterski radovi na nadogradnji postojećeg objekta osuđeničkog paviljona u krugu KPZ TUNJICE u Banja Luci
 • “HEMOFARM”- ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNIH OBJEKATA SONIC I STEND, a sve u svrhu proširenja proizvodno skladišnih kapaciteta fabrike čvrstih formi lijekova u Banja Luci u fabričkom kompleksu Novakovići
 • “HEMOFARM”- isntalacije jake struje u okviru radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji proizvodnog pogona koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovići, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagrađen na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovići
 • “HEMOFARM”- Razvlačenje mreže za automatiku termotehničkih instalacija i opreme u objektu "Sonic" i "Stend", Banja Luka – Novakovići,kao i u objektu koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovići, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagrađen na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovići
 • “HEMOFARM”- Rekonstrukcija sobe za razmeravanje u Hemofarm D.O.O. Banja Luka – Novakovići,
 • Izvođenje elektroinstalacija u prostoru Zavoda za Radiologiju u krugu KBC Banja Luka
 • Izvođenjem elektroinstalaterskih radova- isporuka i ugradnja nosača kablova kao i energetskih i signalnih kablova za objekte Kotlovnica Starčevica i Kosmos Banja Luka
 • ProCredit Bank d.d. Sarajevo-ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U FILIJALI BANJA LUKA UL. BRACE POTKONJAKA br.4
 • ООО "ЗНСМ" Брод, Босния и Герцеговина PRIKLJUČIVANJE SISTEMA ELEKTROGRIJANJA IMPULSNIH LINIJA INSTRUMENTACIJE NA SEKCIJAMA 30, 31, 32, 34, 35, 37, 50, 53, 56 I 92 KA POSTOJEĆIM ELEKTRO MREŽAMA U ,,RAFINERIJI NAFTE'' A.D. BROD 111131
 • UNA GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE KOZARSKA DUBICA- IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA VRTIĆ KOLIBRI
 • J.P. PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE - IZGRADNJA SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRNSICAMA U LAKTAŠIMA, KLAŠNICAMA I ALEKSANDROVCU
 • “ICM TRADE” SALON I SERVIS AUTOMOBILA VW, Glamočani
 • Dom kulture Mrkonjić Grad Investitor : OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD
 • PROTIVGRADNA ZAŠTITA R.Srpske (38 objekata)
 • “EUROHEM”- TVORNICA DETERDŽENATA- Banja Luka
 • “FLOREX”-PROIZVODNA HALA I KOTLOVNICA
 • TVORNICA TEKSTILA “PERPER” Malo Blaško
 • TVORNICA "ABI SEZ" –Zalužani
 • “SIMPROMAKS” –NOVI GRAD
 • DRVNA INDUSTRIJA PODGRADCI
 • "CARMEN LINE " TVORNICA KONFEKCIJE -Trn
 • JU Novi Urbanistički Zavod Banja Luka-sanacija
 • S.P.O. P0+P+4+PE I P0+P+5+PE i prostora Jevrejski Kulturni Centar na uglu Ul. Gavre Vučkovića i Save Kovačevića u Banjoj Luci
 • S.P.O ulica Sime Miljuša (57 stanova 8 poslovnih prostora), Banja Luka
 • S.P.O. „TOPOLINO“ LAMELA I,II,III, Vase Glušca, Banja Luka
 • S.P.O. KOLEKTIVNO STANOVANJE, L1,2,3,4 I GARAŽE, Banja Luka
 • S.P.O. LEC Vl. Jokić Aleksandar
 • S.P.O. Investitor Magra d.o.o. Banja Luka
 • S.P.O. P0+P+2+M - u Ulici Mladena Stojanovića Banja Luka Investitor Domino d.o.o.
 • "POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA P0+P+2+M" Naručioc ”BDB AGENT” u Ulici I Krajiškog korpusa u Banja Luci
 • S.P.O. “ BEWO RIVER APARTMENT” – Banjaluka
 • Stambeno poslovni objekat P0+P+4+PE U Ulici Petra Preradovića u Banja Luci Investora Habitat
 • STAMBENI OBJEKAT na k.č. 4193 i 4194 k.o. Banja Luka 7 u Ul. Milana Rakića-TRGOVINA a.d. Laktaši
 • STAMBENI OBJEKTI S-18,S-45,S 45+15 Derventa- INVESTITOR "WORLD BANK"
 • ’’ŠESNAEST STAMBENIH JEDINICA U VELIKOM BLAŠKOM OPŠTINA LAKTAŠI’’
 • POSLOVNA ZGRADA "JELŠINGRAD" Banja Luka
 • P.O. “Kulturno informatički centar za slijepa lica” – Ul. Frane Supila, Banja Luka
 • P.O. “ NISKOGRADNJA”, u Ulici Vase Pelagića 2 Banja Luka
 • P.O. "PINGVIN 2B", Banja Luka
 • STAMBENI objekat ZGRADA 1,2,3 I 4 , VANJSKA RASVJETA I TRAFOSTANICA U ULICI KOSTE JARIĆA U BANJA LUCI
 • SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA OPŠTINA GACKO
 • AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA Bosna i Hercegovina-ODRŽAVANJE INSTALACIJE
 • Stambeni P+1+M "Krajina Klas" d.o.o. u BANJA LUCI, Ada-Debeljaci 2, Banja Luka
 • MONTAŽNE KUĆE -KANADA ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA (Trebinje,Ljubija,Šargovac,Laktaši i Derventa)
 • ŠUMARSKI FAKULTET (komplet radovi)- Banja Luka
 • ELEKTRO-TEHNIČKI FAKULTET BANJA LUKA -IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA ZA NADZIĐIVANJE ETAŽE NAD DIJELOM POSTOJEĆEG OBJEKTA
 • NISKOGRADNJA doo-FAKULTET POLITIČKIH NAUKA I I II FAZA Banja Luka
 • VATROGASNI DOM BANJA LUKA LUKA -IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
 • GRADIP- REZERVOAR DR3 U GRABIK ILOVI, DR1 U PEČENEG ILOVI, DR4 U MAĆINOM BRDU OPŠTINA PRNJAVOR
 • "Kino Palas rekonstrukcija " OSKAR FILM d.o.o.
 • "ALTERNATIVNA TV" Banja Luka- komplet elektro instalacije jake i slabe struje
 • "ALTERNATIVNA TV" – Relej, Banja Luka
 • "BEL TELEVIZIJA " - Banja Luka
 • LISINA KOZARA -TV RELEJ ATV TELEVIZIJA
 • „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ RS Banja Luka
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Banja Luka
 • UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA U ULICI NIKOLE TESLE
 • ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA broj 31 Banja Luka MINISTARSTVA TRGOVINE I TURIZMA Republička direkcija za promet i kontrolu proizvodnje NVO razni radovi
 • ROBNA KUĆA “IZBOR” Doboj
 • MARKET DELTA -JADRANKA -LAUŠ, Banja Luka
 • KONZUM ("OLIJANDER - JELENA") u Laktašima
 • TRŽNI CENTAR"MILENIJUM" - Derventa (8000m2)
 • TRŽNI CENTAR- Teslić
 • SANACIJA UPRAVNE ZGRADE “TELEKOM”
 • “TELEKOM KONTAKT CENTAR“ –sanacija, Banja Luka
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD-izvođenje radova izgradnje i unutrašnjeg uređenja prostora TKC Banja Luka NOS I SALA ZA PREZENTACIJU )
 • TELEKOM SRPSKE-PREPAID SERVIS
 • SANACIJA OBJEKTA CENTRALNOG SKLADIŠTA VELETEKSTIL- TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA FAZA III
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- Građevinsko-zanatski, mašinski i elektro radovi na uređenju i opremanju poslovne jedinice u Modriči , Ulica Cara Lazara bb
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJE ATC LAUŠ
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD Rekonstrukcija elektroinstalacija u kancelarijama br. 4 i br. 8 i zajedničkog dijela elektroinstalacija na IV spratu aneksa ’A’ Medicinske elektronike , kao i na prvom spratu ANEKSA “B”
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD Izvođenje radova na elektro instalacijama na trećem spratu Medicinske elektronike – objekat 'A' i prvom spratu Aneksa 'B'.
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD- ADAPTACIJA PJ.TREBINJE,LJUBINJE,GACKO I NEVESINJE
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD – ADAPTACIJA ZGRADA ALFOM
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD – SANACIJA PJ FOČA,BRATUNAC,SOKOLAC,LOPARE I ZVORNIK
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD – SANACIJA POSLOVNE JEDINICE U BOSANSKOM BRODU
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- SANACIJA POSLOVNE JEDINICE U VIŠEGRADU
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU ENTERIJERA I OPREMANJU U PJ MTEL-A VIŠEGRAD-ANDRIĆ GRAD
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- PJ Gospodska ulica Banja Luka
 • L.T.G. COMPANY d.o.o. GALERIJA BANJA LUKA
 • NADOGRADNJA DVA SPRATA ZGRADE VRHOVNOG SUDA u BANJALUCI
 • OŠ JOVAN DUČIĆ NENADA KOSTIĆA 7 BANJA LUKA
 • VISOKA ŠKOLA KOMUNIKOLOŠKI KOLEDŽ - Banja Luka
 • OSNOVNA ŠKOLA OŠTRA LUKA – INVESTITOR- JAPANSKA VLADA
 • UGOSTITELJSKA ŠKOLA BANJA LUKA
 • OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Banja Luka
 • “Izgradnja fiskulturne dvorane u Područnoj školi osnovne škole «Holandija» Slatina u Boškovićima“
 • Vanjska rasvjeta oko Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci Investitor Univerzitet Banja Luka
 • OSNOVNA ŠKOLA SA FISKULTURNOM DVORANOM- Derventa
 • OSNOVNA ŠKOLA "AGIĆI "- Derventa
 • OSNOVNA ŠKOLA - KOSTREŠ - INVESTITOR "SANDNES- DUBROVNIK GROUP" Sandnes, Norway
 • TEHNIČKA ŠKOLA – Bijeljina
 • STUDENTSKI CENTAR NIKOLA TESLA Banja Luka -Izvođenje montažnih radova i isporuka opreme po projektu Rješenja internet pristupa u studentskom centru
 • Građevinski i ostali radovi na benzinskoj stanici “NESTRO PETROL” a.d. Bojića Han
 • "KRAJINA PETROL" -SANACIJA 14 BENZINSKIH PUMPI - KOMPLET
 • "KRAJINA PETROL "-NOVI REZERVOARI,KOMPLET AUTOMATIKA I VANJSKA RASVJETA - INVESTITOR "MITAN" Switzerland
 • "KRAJINA PETROL" (pogon Ramići i Derviši)
 • "KRAJINA PETROL" -UPRAVNA ZAGRADA - Ramići
 • BENZINSKA PUMPA- Modriča
 • VU " KRAJINA"-POSLOVNI PROSTORI - Banja Luka
 • "OBS"- Banja Luka
 • KASARNA " MANJAČA "
 • KASARNA " VRBAS " - Banja Luka
 • KASARNE " MALI LOGOR"
 • KASARNA " KOZARA"- Banja Luka
 • KASARNA "SARICA"- Banja Luka
 • KASARNA “PETAR MRKONJIĆ”- Mrkonjić Grad
 • VP 1050 -UPRAVNA ZGRADA
 • BISKUPIJA " KARITAS " Banja Luka - INVESTITOR "IOM"
 • PTT – Šipovo
 • Sanacija i adaptacija objekta Pošte 78400 Gradiška, razni radovi
 • AUTOBUSKA STANICA- Šipovo
 • "VITAMINKA" - VELIKA HALA
 • "VITAMINKA" - MALA HALA
 • "VITAMINKA " - UPRAVNA ZGRADA
 • "VITAMINKA" - KOTLOVNICA
 • "VITAMINKA"- Sanacija vanjske rasvjete
 • VANJSKA RASVJETA - Slatina (3,8 km)
 • UREĐAJ OTPADNIH VODA Slatina
 • NISKO NAPONSKA I VISOKO NAPONSKA MREŽA Slatina
 • BETONSKE TRAFO STANICE X2 Slatina
 • AMBULANTA -Slatina
 • VODOVOD Slatina
 • VODOVOD Laktaši
 • VODOVOD Bosanski Novi
 • PROIZVODNE HALE “SLATEX”
 • UPRAVNA ZGRADA “SLATEX”

II  OBJEKTI INVESTITORA GRADSKA UPRAVA Banja Luka:

 • STAMBENA ZGRADA ZA RATNE VOJNE INVALIDE U NASELJU ADA LAMELA 1,2,3 - B. V. Stepe Stepanovića, Banja Luka, 34 stana
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- NAPAJANJE RAČUNARSKE OPREME
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA ADAPTACIJA KABINETA SALA ZA SASTANKE i II SPRATA
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA EL.INSTALACIJA NA II SPRATU I POTKROVLJU SO Banja Luka
 • TURISTIČKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE, TURISTIČKA ORGANIZACIJA – Banja Luka
 • MUP RS- IZRADA RAČUNARSKE MREŽE
 • MUP RS- RADOVI NA ADAPTACIJI, CJB Banja Luka, razni radovi
 • ADAPTACIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U ZALUŽANIMA
 • SANACIJA Društvenog Doma u Bronzanom Majdanu, SANACIJA I ADAPTACIJA MJESNE ZAJEDNICE ČESMA, MJESNE ZAJEDNICE KOČIĆEV VIJENAC I MJESNE ZAJEDNICE BULEVAR razni radovi
 • DOGRADNJA SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U UL. JOSIFA PANČIĆA BR. 4 U BANJA LUCI – “TROPIC STARČEVICA” razni radovi
 • SO BANJA LUKA-SANACIJA RAVNOG KROVA IZNAD SALE 238, UREĐENJE ATRIJUMA, IZRADA KOSE RAMPE I LIFTA
 • VANJSKA RASVJETA U UL. MAJEVIČKA BANJA LUKA
 • MBTS U UL. MAJEVIČKA BANJA LUKA SA PRIPADAJUĆIM VN VODOM
 • GENERALOVA VILA BANJA LUKA (OBJEKAT UPRAVE CENTRA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE)
 • DOM SOLIDARNOSTI BANJA LUKA
 • DOM VOJSKE BANJA LUKA
 • JAVNE GARAŽE U OBJEKTU „ESTETIKA CENTAR“ ul. Vidovdanska b.b. Banjaluka
 • POLIKLINIKA-sanacija elektroinstalacija podrum i prizemlje, Banja Luka
 • RAKOVAČKE BARE-elektroinstalacije „PAUK SLUŽBA“, Banja Luka
 • CENTAR ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA ŠKOLA ZA SLUŠNO OŠTEĆENU DJECU razni radovi
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE OBILIĆEVO
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE MIŠIN HAN
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE STRIČIĆI
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE U PLATONOVOJ ULICI BANJA LUKA
 • Vanjska rasvjeta –izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete uz učešće građana u sledećim ulicama: Subotička i druge u Banjoj Luci
 • Sanacija tri poslovna prostora Grada Banja Luka u ulici Vojvode Momčila
 • Rekonstrukcija aneksa IV zgrade Administrativne službe grada Banja Luke
 • Sanaciji domova kulture u M.Z Verići i M.Z. Debeljaci

III OBJEKTI INVESTITORA (NARUČIOCA) TROPIC d.o.o.:

 • “TROPIC CENTAR” I FAZA–Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA  Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA  Brod
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA  Brčko
 • “TROPIC CENTAR” –Prijedor
 • “TROPIC CENTAR” –Novi Grad
 • “TROPIC CENTAR” –Doboj
 • TRAFOSTANICE "TROPIC CENTAR"-  Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Brod
 • “TROPIC“ SUPERMARKET Borik, Banja Luka
 • "TROPIC" TVORNICA ZA PRERADU RIBE- Klašnik
 • “TROPIC CENTAR” II FAZA, 6000 m2 –Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" ZALUŽANI-sanacija
 • "TROPIC CENTAR" BIJELJINA – RASVJETA
 • "TROPIC CENTAR" OBILIĆEVO BANJA LUKA
 • "TROPIC CENTAR" BOSANSKI BROD
 • "TROPIC CENTAR" BRČKO
 • RAZDVAJANJE MJERENJA TROPIC DOO-TROPIC MALOPRODAJA
 • ”OBI”-TS, VANJSKA RASVJETA, SN KABL, OBJEKAT,  AX-TROPIC Banja Luka
 • "MERKATOR GRADIŠKA" INVESTITOR Tropic d.o.o.  (TRAFOSTANICA, VANJSKA RASVJETA, SN KABL, NN KABLOVI, OBJEKAT)

IV ISPORUKA RAZVODNIH ORMARA za objekte:

 • RAZVODNI ORMARI- Zgrada Vlade RS
 • RAZVODNI ORMARI- HEMODIJALIZA BIJELJINA
 • RAZVODNI ORMARI- KUPALIŠTE LAKTAŠI
 • RAZVODNI ORMARI- TUNEL KLAŠNICE

V ISPORUKA ROBE:

 • Isporuka brojila električne energije prema ugovoru o kupoprodaji broj 679-1/09 zaključen sa MH " ERS " TREBINJE ZP " ELEKTRO DOBOJ " a.d Doboj
 • SIN doo- Isporuka elektromaterijala Bolnica Nevesinje
 • Pošte Srpske - Isporuka sigurnosnih torbi
 • Uprava za indirektno oporezivanje- Isporuka UPS-a
 • Elektroprenos BIH-Isporuka kalorifera i konvertora
 • MUP RS – Isporuka reflektora
 • KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOČA- ISPORUKA LCD TV
 • „Rafinerija nafte“ a.d. Brod ISPORUKA KABLOVA
 • Rafinerija ulja a.d. Modriča ISPORUKA UPS REĐAJA
 • Pošte Srpske- ISPORUKA UPS REĐAJA

V DEVI - GRIJUĆI KABLOVI:


Copyright © 2011 KORS DOO All rights reserved