Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430
Braće Pišteljića 1
(preko puta tvornice "Vrbas")
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net


Elektroinstalacije
Razvodni Ormari
RADE KONČAR - kontaktori, sklopke i releji
Krovni pokrivači - TEGOLA CANADESE
Izolacija
Električni radijatori - GLAMOX
Grijući kablovi - DEVI
Rezni alati - DIEWE NJEMAČKA
UPS uređaji - RIELLO ITALIJA
PROTIVGRADNA ZAŠTITA - Inovativni projekat RS-12

REFERENS LISTE

Osnovna djelatnost "KORS"-a je izvođenje svih vrsta elektroinstalaterskih radova kao i prodaja elektro materijala.

Pored toga, napominjemo da smo i generalni zastupnici Tegole Canadese iz Vittorio Veneto Italija, Norveških radijatora - Glamox, grijača oluka- Devi Danska (grijanje podova, grijanje prilaznih rampi i sporednih saobraćajnica).

Posjedujemo sertifikate :

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA HOTELA "KARDIAL", IZGRADNJA BAZENA NA OTVORENOM PROSTORU I  OPREMANJE KUHINJE I WELLNES-a, Isporuka i ugradnja trafostanice i agregata,  u Tesliću
 • Objekat sa maksimalnim obezbjeđenjem i intezivnim programom postupanja u Kazneno-popravnom zavodu Foča
 • Elektroinstalaterski radovi na nadogradnji postojećeg objekta osuđeničkog paviljona u krugu KPZ TUNJICE u Banja Luci
 • SPORTSKA DVORANA LAKTAŠI Izvođenje  radova elektroinstalacija, trafostanice i javne rasvjete, kao i isporuka i  montaža sportske opreme
 • SPORTSKA DVORANA NOVI GRAD
 • “HEMOFARM”- ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNIH OBJEKATA SONIC I STEND, a sve u svrhu proširenja proizvodno skladišnih kapaciteta fabrike čvrstih formi lijekova u Banja Luci  u fabričkom kompleksu Novakovići
 • “HEMOFARM”- instalacije jake struje u okviru radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji proizvodnog pogona koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovići, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagrađen na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovići
 • “HEMOFARM”- Razvlačenje mreže za automatiku termotehničkih instalacija i opreme u objektu "Sonic" i "Stend", Banja Luka – Novakovići,kao i u objektu koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovići, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagrađen na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovići
 • “HEMOFARM”- Rekonstrukcija sobe za razmeravanje u Hemofarm D.O.O. Banja Luka – Novakovići,
 • Izvođenje elektroinstalacija u prostoru Zavoda za Radiologiju u krugu KBC Banja Luka
 • “ICM TRADE” SALON I SERVIS AUTOMOBILA VW, Glamočani
 • Dom kulture Mrkonjić Grad Investitor   : OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD
 • RAIFFEISEN BANKA Banja Luka    
 • RAIFFEISEN BANKA Doboj
 • KOMERCIJALNA BANKA BANJA LUKA  Naručioc AD MERKUR BANJA LUKA
 • KOMERCIJALNA BANKA MRKONJIĆ GRAD
 • ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA HYPO BANKE  POSLOVNICA PRNJAVOR Ulica Veljka Milankovića broj 1     
 • Elektroradova za isporuku, montažu, ožičenje, ispitivanje i puštanje u rad „Razvodnih ormara i dimenzionisanje glavnih vodova“ prema projektu-Proširenje, razdvajanje instalacija i rekonstrukcija razvodnih ormara za objekat C i glavnog razvodnog ormara za objekat A " UniCredit Bank" a.d. Banjaluka
 • PROTIVGRADNA ZAŠTITA  R.Srpske (38 objekata)
 •  “EUROHEM”- TVORNICA DETERDŽENATA- Banja Luka
 • “FLOREX”-PROIZVODNA HALA I KOTLOVNICA
 • TVORNICA TEKSTILA “PERPER” Malo Blaško
 • TVORNICA "ABI SEZ" –Zalužani
 •  “SIMPROMAKS” –NOVI GRAD
 • "CARMEN LINE "  TVORNICA KONFEKCIJE  -Trn
 • S.P.O ulica Sime Miljuša (57 stanova 8 poslovnih prostora), Banja Luka
 • S.P.O. „TOPOLINO“ LAMELA I,II,III,  Vase Glušca, Banja Luka      
 • S.P.O. KOLEKTIVNO STANOVANJE, L1,2,3,4 I GARAŽE, Banja Luka
 • S.P.O. LEC Vl. Jokić Aleksandar
 • S.P.O. Investitor Magra d.o.o. Banja Luka
 • S.P.O. P0+P+2+M² - u Ulici Mladena Stojanovića Banja Luka Investitor Domino d.o.o.
 • "POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA P0+P+2+M" Naručioc ”BDB AGENT” u Ulici I Krajiškog korpusa u Banja Luci S.P.O. “ BEWO RIVER APARTMENT” – Banjaluka
 • STAMBENI OBJEKAT  na k.č. 4193 i 4194 k.o. Banja Luka 7 u  Ul. Milana Rakića-TRGOVINA a.d. Laktaši
 • STAMBENI OBJEKTI S-18,S-45,S 45+15  Derventa- INVESTITOR "WORLD BANK"
 • ’’ŠESNAEST STAMBENIH JEDINICA U VELIKOM BLAŠKOM OPŠTINA LAKTAŠI’’
 • POSLOVNA ZGRADA  "JELŠINGRAD" Banja Luka
 • P.O. “Kulturno informatički centar za slijepa lica” – Ul. Frane Supila, Banja Luka
 • P.O. “ NISKOGRADNJA”, Banja Luka
 • P.O. "PINGVIN 2B", Banja Luka
 • STAMBENI objekat ZGRADA 1 i 2 , VANJSKA RASVJETA I TRAFOSTANICA U ULICI KOSTE JARIĆA U BANJA LUCI
 • UPRAVNA ZGRADA PK RAŠKOVAC u Stanarima
 • Stambeni P+1+M  "Krajina klas" d.o.o. u BANJA LUCI, Ada-Debeljaci 2, Banja Luka
 • MONTAŽNE KUĆE -KANADA ZA IZBJEGLA I RASELJENA  LICA (Trebinje,Ljubija,Šargovac,Laktaši i Derventa)
 • ŠUMARSKI FAKULTET   (komplet radovi)- Banja Luka
 • "Kino Palas rekonstrukcija " OSKAR FILM d.o.o.
 • "ALTERNATIVNA TV" Banja Luka- komplet elektro instalacije jake i slabe struje
 • "ALTERNATIVNA TV" – Relej, Banja Luka
 • "BEL TELEVIZIJA " - Banja Luka
 • LISINA KOZARA -TV RELEJ ATV TELEVIZIJA
 • „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ RS Banja Luka
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Banja Luka
 • ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA broj 31 Banja Luka MINISTARSTVA TRGOVINE I TURIZMA Republička direkcija za promet i kontrolu proizvodnje NVO razni radovi
 • ROBNA KUĆA  “IZBOR” Doboj
 • TRŽNI CENTAR"MILENIJUM" - Derventa (8000m2)
 • TRŽNI CENTAR-  Teslić
 • SANACIJA UPRAVNE ZGRADE “TELEKOM”
 • “TELEKOM KONTAKT CENTAR“ –sanacija, Banja Luka
 • TELEKOM SRPSKE-PREPAID SERVIS
 • SANACIJA OBJEKTA CENTRALNOG SKLADIŠTA VELETEKSTIL- MTEL BANJA LUKA, FAZA III
 • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH, MAŠINSKIH I ELEKTRO RADOVA NA UREĐENJU ENTERIJERA I OPREMANJU POSLOVNE JEDINICE  MTEL-A U MODRIČI
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJE ATC LAUŠ
 • L.T.G. COMPANY d.o.o. GALERIJA BANJA LUKA
 • NADOGRADNJA DVA SPRATA ZGRADE VRHOVNOG SUDA u BANJALUCI
 • VISOKA ŠKOLA KOMUNIKOLOŠKI KOLEDŽ - Banja Luka
 • OSNOVNA  ŠKOLA  OŠTRA LUKA – INVESTITOR- JAPANSKA VLADA
 • UGOSTITELJSKA ŠKOLA BANJA LUKA
 • OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Banja Luka
 • “Izgradnja fiskulturne dvorane u Područnoj školi osnovne škole  «Holandija» Slatina u Boškovićima“
 • Vanjska rasvjeta oko Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci Investitor Univerzitet Banja Luka
 • OSNOVNA ŠKOLA  SA FISKULTURNOM  DVORANOM-  Derventa
 • OSNOVNA ŠKOLA  "AGIĆI "- Derventa
 • OSNOVNA ŠKOLA  - KOSTREŠ - INVESTITOR "SANDNES- DUBROVNIK GROUP" Sandnes, Norway
 • TEHNIČKA ŠKOLA – Bijeljina
 • Građevinski i ostali radovi na benzinskoj stanici  “NESTRO PETROL” a.d. Bojića Han
 • "KRAJINA PETROL" -SANACIJA  14 BENZINSKIH PUMPI -  KOMPLET
 • "KRAJINA PETROL "-NOVI REZERVOARI,KOMPLET AUTOMATIKA I VANJSKA RASVJETA - INVESTITOR "MITAN" Switzerland 
 • "KRAJINA PETROL" (pogon Ramići i Derviši)
 • "KRAJINA PETROL" -UPRAVNA ZAGRADA - Ramići
 • BENZINSKA PUMPA-  Modriča
 • VU " KRAJINA"-POSLOVNI PROSTORI - Banja Luka
 • "OBS"- Banja Luka
 • KASARNA " VRBAS " - Banja Luka
 • KASARNE " MALI LOGOR"
 • KASARNA " KOZARA"-  Banja Luka
 • KASARNA "SARICA"- Banja Luka
 • KASARNA “PETAR MRKONJIĆ”-  Mrkonjić Grad
 • VP 1050 -UPRAVNA ZGRADA
 • BISKUPIJA " KARITAS " Banja Luka - INVESTITOR "IOM"
 • PTT – Šipovo
 • Sanacija i adaptacija objekta Pošte 78400 Gradiška, razni radovi
 • AUTOBUSKA  STANICA-  Šipovo
 • "VITAMINKA"  - VELIKA HALA
 • "VITAMINKA"  - MALA HALA
 • "VITAMINKA " - UPRAVNA  ZGRADA
 • "VITAMINKA"  - KOTLOVNICA
 • "VITAMINKA"- Sanacija vanjske rasvjete
 • VANJSKA RASVJETA - Slatina  (3,8 km)
 • UREĐAJ OTPADNIH VODA   Slatina
 • NISKO NAPONSKA I VISOKO NAPONSKA MREŽA  Slatina
 • BETONSKE TRAFO STANICE X2  Slatina
 • AMBULANTA -Slatina
 • VODOVOD  Slatina
 • VODOVOD  Laktaši
 • VODOVOD Bosanski Novi
 • PROIZVODNE HALE  “SLATEX”
 • UPRAVNA  ZGRADA “SLATEX”

II  OBJEKTI INVESTITORA GRADSKA UPRAVA Banja Luka:

 • STAMBENA ZGRADA ZA RATNE VOJNE INVALIDE U NASELJU ADA LAMELA 1,2,3 - B. V. Stepe Stepanovića, Banja Luka, 34 stana
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- NAPAJANJE RAČUNARSKE OPREME
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA ADAPTACIJA KABINETA SALA ZA SASTANKE i II SPRATA
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA EL.INSTALACIJA NA II SPRATU I POTKROVLJU SO Banja Luka
 • TURISTIČKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE, TURISTIČKA ORGANIZACIJA – Banja Luka
 • MUP RS- IZRADA RAČUNARSKE MREŽE
 • MUP RS- RADOVI NA ADAPTACIJI, CJB Banja Luka, razni radovi
 • ADAPTACIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U ZALUŽANIMA
 • SANACIJA Društvenog Doma u Bronzanom Majdanu, SANACIJA I ADAPTACIJA MJESNE ZAJEDNICE ČESMA, MJESNE ZAJEDNICE KOČIĆEV VIJENAC I MJESNE ZAJEDNICE BULEVAR razni radovi
 • DOGRADNJA SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U UL. JOSIFA PANČIĆA BR. 4 U BANJA LUCI – “TROPIC STARČEVICA” razni radovi
 • SO BANJA LUKA-SANACIJA RAVNOG KROVA IZNAD SALE 238, UREĐENJE ATRIJUMA, IZRADA KOSE RAMPE I LIFTA
 • VANJSKA RASVJETA U UL. MAJEVIČKA BANJA LUKA
 • MBTS U UL. MAJEVIČKA BANJA LUKA SA PRIPADAJUĆIM VN VODOM
 • GENERALOVA VILA BANJA LUKA (OBJEKAT UPRAVE CENTRA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE)
 • DOM SOLIDARNOSTI BANJA LUKA
 • DOM VOJSKE BANJA LUKA
 • JAVNE GARAŽE U OBJEKTU „ESTETIKA CENTAR“ ul. Vidovdanska b.b. Banjaluka 
 • POLIKLINIKA-sanacija elektroinstalacija podrum i prizemlje, Banja Luka
 • RAKOVAČKE BARE-elektroinstalacije „PAUK SLUŽBA“, Banja Luka
 • CENTAR ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA ŠKOLA ZA SLUŠNO OŠTEĆENU DJECU  razni radovi
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE OBILIĆEVO
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE MIŠIN HAN
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE STRIČIĆI
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE U PLATONOVOJ ULICI BANJA LUKA
 • Vanjska rasvjeta –izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete uz učešće građana u sledećim ulicama: Subotička i druge  u Banjoj Luci
 • Sanacija tri poslovna prostora Grada Banja Luka u ulici Vojvode Momčila
 • Rekonstrukcija aneksa IV zgrade Administrativne službe grada Banja Luke

III OBJEKTI INVESTITORA (NARUČIOCA) TROPIC d.o.o.:

 • “TROPIC CENTAR” I FAZA–Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA  Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA  Brod
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA  Brčko
 • “TROPIC CENTAR” –Prijedor
 • “TROPIC CENTAR” –Novi Grad
 • “TROPIC CENTAR” –Doboj
 • TRAFOSTANICE "TROPIC CENTAR"-  Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Brod
 • “TROPIC“ SUPERMARKET Borik, Banja Luka
 • "TROPIC" TVORNICA ZA PRERADU RIBE- Klašnik
 • “TROPIC CENTAR” II FAZA, 6000 m2 –Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" ZALUŽANI-sanacija
 • "TROPIC CENTAR" BIJELJINA – RASVJETA
 • "TROPIC CENTAR" OBILIĆEVO BANJA LUKA
 • "TROPIC CENTAR" BOSANSKI BROD
 • "TROPIC CENTAR" BRČKO
 • RAZDVAJANJE MJERENJA TROPIC DOO-TROPIC MALOPRODAJA
 • ”OBI”-TS, VANJSKA RASVJETA, SN KABL, OBJEKAT,  AX-TROPIC Banja Luka
 • "MERKATOR GRADIŠKA" INVESTITOR Tropic d.o.o.  (TRAFOSTANICA, VANJSKA RASVJETA, SN KABL, NN KABLOVI, OBJEKAT)

IV OBJEKTI U NJEMAČKOJ NA KOJIMA SU RADNICI KORSA IZVODILI I IZVODE RADOVE:

 • BETRIEBSSTETTE BAUSTELLE:PARISER PLATZ NEUBAU A1 14 STUTTGART
 • BAUSTELLE FLIGHAFEN-MINCHEN, TERMINAL 2 BELEUCHTUNE SID ALLE 15 MŰNCHEN
 • BAUSTELLE : BMW AG WERK  1.1. GEB 19+140 MINCHEN
 • BAUSTELLE AUTOBAHNMEISTEREL TBN WERKSTATT GEBIDE HOLZLURCHEN MŰNCHEN WEST
 • BAUSTELLE BMW AG WERK 6 REGENSBURG
 • BMW WERK 1.1. ROHBAU GEB.32.4.  MŰNCHEN /mit Der Fa NAT Anlagetechnik Elektroinstallation
 • BMW WERK 1.1. ROHBAU GEB.19.1.  Audi Ingolstadt MŰNCHEN /mit Der Fa ABB Neu Rohbau Audi A3  mit Der Fa NAT Anlagetechnik
 • BMW WERK 1.1. ROHBAU GEB.84.  MŰNCHEN /mit Der Fa INPRO UMBAU  Elektroinstallation
 • BMW WERK 1.3. ROHBAU GEB.80.0. LBBW  MŰNCHEN /mit Der Fa GMN ELEKTRIK Elektroinstallation
 • Landeszentralbank  STUTTGART  flughafen  /mit Der Fa Rheinelektra Terminal 1 MŰNCHEN /mit Der Fa ABB 

V ISPORUKA RAZVODNIH ORMARA za objekte:

 • RAZVODNI ORMARI- Zgrada Vlade RS
 • RAZVODNI ORMARI- HEMODIJALIZA BIJELJINA
 • RAZVODNI ORMARI- KUPALIŠTE LAKTAŠI
 • RAZVODNI ORMARI- TUNEL KLAŠNICE
Za sve objekte na kojima smo izveli elektroradove smo izradili i razvodne ormare za kompletne objekte.

REFERENS LISTA ZA PERIOD 2003-2009

GOD. RADOVI:

OBJEKAT:
2003 GLAMOX NEW SANATRON
2003

GLAMOX

INTERGAJ
2003

GLAMOX

TROPIK
2003

GLAMOX

ENING D.O.O.
2003

GLAMOX

MIS TURS
2003

GLAMOX

ELEKTROPRENOS
2003

GLAMOX

NTV PATRIA
2003

GLAMOX

ISKRA M.GRAD
2003

GLAMOX

HEMKO
2003

GLAMOX

ELEKTROSERVIS
2003

GLAMOX

KNJIŽARA BANE
2003

GLAMOX

PROJEKTOGR.
2003

GLAMOX

VETO D.O.O.
2003

GLAMOX

KONICS
2003

GLAMOX

TELEFONIJA
2003

GLAMOX

MOTEL TAXI BAR
2003

GLAMOX

BUCK
2003

GLAMOX

STR PADRINO
2003

GLAMOX

ELEKTROKRAJINA
2003

GLAMOX

AUTOSERVIS VIDOVIĆ
2004

GLAMOX

ORFEJ
2004

GLAMOX

HIDROINŽENJERING
2004

GLAMOX

D.O.O PRIMA PROMET
2004

GLAMOX

BINIS BETON
2004

GLAMOX

TEHN.EKOL.ZAVOD
2004

GLAMOX

APOTEKA IZOBILJE
2005

GLAMOX

B.LUKA COMPANI
2005

GLAMOX

TRILUX
2005

GLAMOX

VETPROM D.O.O.
2005

GLAMOX

EKOM D.O.O.
2005

GLAMOX

GP GRADIP
2005

GLAMOX

ELEKTROSERVIS
2005

GLAMOX

,,IET"TESLIĆ
2005

GLAMOX

MADRA D.O.O.
2005

GLAMOX

EKONOM.FAKULTET
2005

GLAMOX

ELEKTOIN. D.O.O.
2005

GLAMOX

TEL.ELEKTRO
2005

GLAMOX

ENING-ENERGOINŽ.
2005

GLAMOX

HITING
2005

GLAMOX

NOVA BANKA
2005

GLAMOX

CEN.ZA RAZV.SELA
2005

GLAMOX

FIRENCA D.O.O.
2005

GLAMOX

DOO FE-CO
2005

GLAMOX

KAFE BAR RIO
2005

GLAMOX

INTERGAJ
2005

GLAMOX

ELEKTROKRAJINA
2005

GLAMOX

DEZOSANIT
2005

GLAMOX

EUROSAN
2005

GLAMOX

TRGOEXPORT
2005

GLAMOX

AUTO ŽUTI
2005

GLAMOX

AB-OVO
2005

GLAMOX

ELEKTROPRENOS
2005

GLAMOX

STEMARK-SMB
2006

GLAMOX

UNIVERZAL
2006

GLAMOX

INFONIG
2006

GLAMOX

APOTEKA HYGIA
2006

GLAMOX

INTERGAJ
2006

GLAMOX

TERMOTEHNIKA
2006

GLAMOX

MOBTEL STR
2006

GLAMOX

MIKROELEKTRONIKA
2006

GLAMOX

PHARMA NOVA
2006

GLAMOX

SRETKOM D.O.O.
2006

GLAMOX

AUTO ŽUTI
2006

GLAMOX

DESIGN
2006

GLAMOX

GRAFID D.O.O.
2006

GLAMOX

ČAJAVEC AD
2006

GLAMOX

AGENCIJA SPEKTAR
2006

GLAMOX

COSIM SYSTEMS
2006

GLAMOX

MANASTIR TVRDOŠ
2006

GLAMOX

TREND M V
2006

GLAMOX

PODRUMI MANASTIRA TVRDOŠ
2007

GLAMOX

SZR GRAFIKA
2007

GLAMOX

TROPIC BRČKO
2007

GLAMOX

GRADITELJ TESLIĆ
2007

GLAMOX

HITING
2007

GLAMOX

TUR.ORG.B.LUKA
2007

GLAMOX

COPER ŠPED
2007

GLAMOX

GRANDE TRIVIĆ
2007

GLAMOX

EVA D.O.O.
2007

GLAMOX

SRETNO D.O.O.
2007

GLAMOX

SENSO MED
2007

GLAMOX

JAFFA - COMERC
2007

GLAMOX

BIS TURS
2007

GLAMOX

SINALTEC
2007

GLAMOX

BLUEBERI
2007

GLAMOX

TODIĆ PEKARA
2007

GLAMOX

AUTO ŽUTI
2007

GLAMOX

MR INVEST GRADNJA
2007

GLAMOX

JELŠINGRAD
2007

GLAMOX

COPERŠPED
2007

GLAMOX

GRAND
2007

GLAMOX

NUTRINO D.O.O.
2007

GLAMOX

PETRIX D.O.O.
2007

GLAMOX

ŠPEDICIJA GLOBUS
2007

GLAMOX

SPEL D.O.O
2007

GLAMOX

ELEKTROINST. D.O.O.
2007

GLAMOX

HABITAT
2007

GLAMOX

ELNOS D.O.O.
2007

GLAMOX

ELEKTROPRENOS
2007

GLAMOX

MAGNIFIKO TRADE
2007

GLAMOX

GRAFID
2007

GLAMOX

NEW SANATRON
2007

GLAMOX

RAZONODA PRES D.O.O.
2007

GLAMOX

DNEVNE NEZAVISNE
2007

GLAMOX

MAXMARA
2008

GLAMOX

HOTEL VIDOVIĆ
2008

GLAMOX

TODIĆ PEKARA
2008

GLAMOX

ČARAPANKO STR
2008

GLAMOX

VUKOTA INTERNACIO.
2008

GLAMOX

OMNICOM
2008

GLAMOX

INFO 5
2008

GLAMOX

SONY COMPUTERS
2008

GLAMOX

RAY SZTR
2008

GLAMOX

ELEKTROPRENOS
2008

GLAMOX

OPTIKA "RAY"
2008

GLAMOX

BIG RADIO
2008

GLAMOX

KOMP.MIKOM LAKTING
2008

GLAMOX

MR INVEST GRADNJA
2008

GLAMOX

AUTO ŽUTI
2008

GLAMOX

MAGRA D.O.O.
2008

GLAMOX

ZRNIĆ COMPANI
2008

GLAMOX

ELEKTROKRAJINA
2008

GLAMOX

PETRIX D.O.O.
2008

GLAMOX

FANCY D.O.O.
2008

GLAMOX

BORDA COMPANI
2008

GLAMOX

CENTRO ŠPED
2008

GLAMOX

GLORIA LINE
2008

GLAMOX

LUKAS IMPORT
2008

GLAMOX

TOMATO KOMERC
2008

GLAMOX

REA EXPRES
2008

GLAMOX

LOTO NAMJEŠTAJ D.O.O.
2008

GLAMOX

REFOT BH D.O.O.
2008

GLAMOX

GRADSKO GROBLJE
2008

GLAMOX

ADVOK. FIRMA TODIĆ
2009

GLAMOX

FAKULTET ZA INFORMATIKU
2009

GLAMOX

GP GRATOD D.O.O.
2009

GLAMOX

PRIMERO
2009

GLAMOX

TELEKOM SRPSKE
2009

GLAMOX

LIGHT ELEKTRIK
2009

GLAMOX

ENERGETIK
2009

GLAMOX

FITNES CENTAR
2009

GLAMOX

GRADIP - PRNJAVOR
2009

GLAMOX

HOTEL VIDOVI'
2009

GLAMOX

AGROCENTAR LIJEVČE
2009

GLAMOX

SKARABE D.O.O.
2009

GLAMOX

MAKSVEL D.O.O.
2009

GLAMOX

AD SZR
2009

GLAMOX

ELEKTROKRAJINA
2009

GLAMOX

ADVOKATSKA FIRMA SAJIĆ
2009

GLAMOX

SINDIKAT UDRUŽENJE RADNIKA ENERGETIKE
2009

GLAMOX

NACIONALNI PARK SUTJESKA
2009

GLAMOX

NLB RAZVOJNA BANKA
2009

GLAMOX

ADVOKATSKA KANCELARIJA TODIĆ JELENA
2009

GLAMOX

NEW SANATRON
2009

GLAMOX

SRETNO D.O.O.
2009

GLAMOX

NIWEX D.O.O.
2009

GLAMOX

MARIĆ PRODUKT
2009

GLAMOX

SRETKOM GRADIŠKA
2009

GLAMOX

DARKO KOMERC
2009

GLAMOX

JAHORINA OSIGURANJE PALE
2009

GLAMOX

REHABILITACIONI CENTAR ČELINAC
2009

GLAMOX

EKO KOLOR
2009

GLAMOX

HABITAT


GRIJUĆI KABLOVI  *DEVI* REFRENS LISTA ZA PERIOD 2006 - 2010

 RB.

OBJEKAT:

POZICIJA GRIJAČA:

1

MIKROPEK

GRIJAČI OLUKA
2

CENTRUM

PRILAZNA RAMPA
3

ALIDA PEJIĆ

PODNO GRIJANJE
4

PINKI s.t.r. NATAŠA CVIJETIĆ

PODNO GRIJANJE
5

KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE BANJA LUKA

PODNO GRIJANJE
6

BRANKO MILADINOVIĆ

PODNO GRIJANJE
7

ELIOS

PODNO GRIJANJE I GRIJAČI OLUKA
8

SVETO VELJKIĆ

PODNO GRIJANJE
9

TOPOLINO COMPANI

GRIJAČI OLUKA
10

IVAN BOJANIĆ

PODNO GRIJANJE
11

OBI MARKET BANJA LUKA- AX TROPIK

GRIJAČI OLUKA
12

PRO – GRUPEN

PODNO GRIJANJE
13

TERMIK D.O.O.

GRIJAČI OLUKA
14

FRUTELA

GRIJAČI OLUKA
15

MERFI SELMAN

PODNO GRIJANJE
16

OMNIKOM

PODNO GRIJANJE
17

NOVA BANKA BJELJINA

PRILAZNA RAMPA I GRIJAČI OLUKA
18

EURO GAME

GRIJAČI OLUKA - PODNO GRIJANJE
19

NISKOGRADNJA-RESTORAN I APARTMANI

GRIJAČI OLUKA
20

HOLSTEIN REPRO CENTAR

PODNO GRIJANJE - GRIJANJE CIJEVI
21

AUTOMILOVANOVIĆ

GRIJAČI OLUKA - novi objekat
22

DRAGAN STANIVUKOVIĆ-OBJEKAT

GRIJAČI OLUKA
23

OLGA FEMIĆ

PRILAZNA RAMPA
24

TELEKOM SRPSKE-
MENDICINSKA ELEKTRONIKA

GRIJAČI OLUKA
25

MERKATOR  trgovači centar

HIDRANTSKE MREŽE,GRIJANJE CIJEVI ODPADNIH
VODA I GRIJAČI OLUKA – Banja Luka
26

TREND MARKETING SISTEM

PODNO GRIJANJE
27

HYPO ALPE ADRIA BANKA

PRILAZNA RAMPA ZA
PODZENME GARAŽE
28

RAIFFEISEN BANKA

PRILAZNA RAMPA ZA
PODZENME GARAŽE
29

PERSPEKTIVA

GRIJAČI OLUKA
30

GRADID INŽINJERING-OBJEKAT GRADIŠKA

GRIJAČI OLUKA
31

GRADID INŽINJERING-OBJEKAT BANJA LUKA

GRIJAČI OLUKA
32

AUTOMILOVANOVIĆ-SPO JAJAČKA ULICA

GRIJAČI OLUKA
33

PRODAJNO SERVISNI CENTAR CITROEN VOZILA 
C AUTO

GRIJAČI OLUKA
34

TEKTON DOO - PRIVATNI OBJEKTI

PODNO GRIJANJE
35

OSNOVNA ŠKOLA U VAREŠU

GRIJAČI OLUKA
36

ISKRA RAKIĆ

GRIJAČI OLUKA
37

VRHOVNI SUD

GRIJAČI OLUKA
38

ARAGOSTA INVEST-STAMBENI OBJEKAT

GRIJAČI OLUKA
39

TROPIC CENTAR BANJA LUKA

GRIJAČI OLUKA
40

MIKROFIN

GRIJAČI OLUKA
41

HOTEL KARDIJAL

GRIJAČI OLUKA
42

LTG COMPANY-OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

GRIJAČI OLUKA
43

UPRAVNA ZGRADA HIDROELEKTRANE BOČAC

GRIJAČI OLUKA
44

GRAFOMARK

GRIJAČI OLUKA
45

NLB RAZVOJNA BANKA

GRIJAČI OLUKA
46

EURO GAS

GRIJAČI OLUKA
47.
TROPIC DOO-STAMBENA ZGRADA
GRIJAČI OLUKA
48.
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD TUNJICE
GRIJAČI OLUKA
49.

FRANJEVAČKI SAMOSTAN PETRIĆEVAC

GRIJAČI OLUKA


TEGOLA - REFERENS LISTA

RB.

OBJEKAT

MJESTO IZVEDENIH RADOVA

1

TRŽNI CENTAR MILENIJUM

Derventa

2

MONTAŽNE KUĆE –KANADA

Trebinje,Ljubija,Šargovac,Laktaši,Derventa 72

3

TVORNICA "ABI SEZ"

Zalužani

4

"GRADIP"

-razni objekti- Banja Luka,Prnjavor

5

"OBS"

Banja Luka

6

tvornica konfekcije"CARMEN LINE"

Trn

7

GP "SAN CITY” stambena zgrada

Srpsko Sarajevo-

8

poslovna zgrada"AUTOSTRADA"

Trn

9

GP "HIGRA"

Bijeljina- razni objekti

10

"TRŽNI CENTAR"

Teslić

11

GP "RANKOM INŽINJERING"

Bijeljina -razni objekti

12

poslovni objekat PP"SAVIĆ"

Mrkonjić Grad-

13

AUTOBUSKA STANICA

Šipovo

14

BENZINSKA PUMPA

Modriča

15

PP"TOMIĆ"

Bijeljina- razni objekti

16

PP"BRODAC PROMET"

Bijeljina- razni objekti

17

“KASARNA SARICA”

Banja Luka

18

GP " VRANICA"

Banja Luka- razni objekti

19

TEHNIČKA ŠKOLA

Bijeljina

20

ODGP "UNA"

Kozarska Dubica

21

REZIDENCIJA VLADE

Mrakovica

22

"EHTA-R"

Derventa-razni objekti

23

GP "BRAĆA MIĆIĆ"

Modriča-razni objekti

24

"INCOPROM"

Čelinac- razni objekti

25

GP"GRADITELJ"

Ribnik- razni objekti

26

"INTEGRAL INŽINJERING"

Laktaši- razni objekti

27

"SANSKA OBNOVA"

Sanski Most- razni objekti

28

DOO"NTN"

Kotor Varoš- razni objekti

29

"TERMOGRAD"

Novi Grad- razni objekti

30

PGP "STEFAN MILUTIN"

Banja Luka- razni objekti

31

"ZMIJANJE PLAST"-četiri objekta

Banja Luka

32

DOO"BITAL"

Banja Luka- razni objekti

33

"KOMERC  MALI"

Prnjavor

34

ZZ"ADA"

Kozarska Dubica- razni objekti

35

PP"ĐUKIĆ"

Banja Luka- razni objekti

36

"KOMPANIJA SUPER"

Banja Luka- razni objekti

37

PP"PONIKVE"

Laktaši- razni objekti

38

"UNIPROMET"

Pale

39

"LOREX INVEST"

Banja Luka

40

"GOLIĆ OGIS"

Banja Luka

41

DD "MARVEL"

Srpsko Sarajevo

42

"MILPROM"

Prnjavor

43

PP"PROGRESIJA"

Prnjavor

44

"ĐUKINAC"

Obodnik

45

"FAGUS"

Kotor Varoš

46

"IZODOM"

Banja Luka

47

PGP"ARAGOSTA INVEST"

Banja Luka- razni objekti

48

"GRADID INŽINJERING"

Gradiška- razni objekti

49

PP"PAVLOVIĆ COMPANY"

Banja Luka

50

GP"PLIVA"

Banja Luka- razni objekti

51

"ALGUM"

Prnjavor

52

RR"PROMET"

Mrkonjić Grad

53

"KONEL"

Banja Luka

54

PP"VIDOVIĆ"

Banja Luka- razni objekti

55

ODGP"JANJ"

Šipovo- razni objekti

56

DGP"GRADNJA"

Mrkonjić Grad

57

BENZINSKA PUMPA

Derventa

58

"BOGOS"

Banja Luka

59

"MEĐUGORJE"

Zalužani

60

"SPECIJAL"

Zalužani

61

"NICOROMS"

Banja Luka

62

"FANY"

Trn

63

"FOMET"

Prnjavor

64

GP "LJUBIĆ"

Prnjavor - razni objekti

65

"JELOVICA"

Slovenija

66

GP"25 NOVEMBAR"

Čelinac

67

"BOR"

Šipovo

68

"GRMEČ GRADNJA"

Derventa

69

"GP RAKIĆ"

Gradiška- razni objekti

70

"BG SAM COMMERCE"

Prijedor

71

KASARNA MANJAČA - VP 1050

Manjača

72

ADMINISTRATIVNA ZGRADA
OPŠTINE PRIJEDOR

GP "Mozaik" Prijedor

73

"MD SHOP"

Bijeljina

74

SPO “TOREX”

Sarajevo

75

SPO TERMIK

Banja Luka

76

HOTEL  “OLIMPUS“

Banja Luka

77

SPO  “JOVANIĆ“

Banja Luka

78

KLINIKA SEMIZ

Prijedor

79

GP TEHNIKA

Bijeljina – razni objekti

80

DELIĆ ZORAN  S.P. objekti investitor

Banja Luka

81

KLUB K4

Banja Luka

82

FERIMPEX

Zavidovići  - razni objekti

83

STAMBENA ZADRUGA  u Banja Luci

"KONSTRUKTOR" Teslić

84

"ŠIPKA" doo

Prijedor-razni objekti

85

Restoran i vila „VRBAS“

Banja Luka

86

GP „VRBAS“

Laktaši- razni objekti

87

P.O. „LOHINJA“

GP „Građevinar“Gračanica

88

„DM GRADNJA I MONTAŽA“

Prnjavor- razni objekti

89

„BDB AGENT“

Prijedor- razni objekti

90

PP „IZGRADNJA“

Gradiška- razni objekti

91

Benzinska pumpa „ŠTRKIĆ“

Banja Luka

92

objekat „EUROHEM“

Banja Luka

93

GP „TERMONT“

objekat u ulici Vojvode Momčila Banja Luka

94

PGP „ELBET“

Bijeljina- razni objekti

95

PSO “GALEB INTERNACIONAL”

Srpsko Sarajevo

96

Restoran “ROMANOV”

Banja Luka

97

GP “GRANEX”

Jezero- razni objekti

98

“MOL FAS” DOO

Gradiška- razni objekti

99

GP “VRAČ”

Srpski Brod- razni objekti

100

SPO “MAKOS”

Prijedor

101

PSO “MARVEL”

Sarajevo

102

CENTAR ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA
I GOVORA

Banja Luka

103

OBJEKAT POŠTE 78400 GRADIŠKA

Gradiška

104

SPO "MAGRA"

Banja Luka

105

RESTORAN GRADINA

Banja Luka-Zeleni Vir

106

SPO LEC

Laktaši- Jakupovci

107

ETNO SELO STANIŠIĆ

Bijeljina

108

DŽINIĆA PALTA

Banja Luka

109

SPO "BAWARIAMED"

Banja Luka

110

SPO "GRAĐUS"

Kotor Varoš

111

SPO "DOMINO"

Banja Luka

112

TVORNICA OBUĆE SPORTEK

Kotor Varoš


Copyright © 2011 KORS DOO All rights reserved